Nytt problem Ny idé Förklaring karta
<h1>Problem: Storgatan från Triangelpl saknar cykelbanor</h1> <dl class="specifics group"> <dt>I närheten av:</dt> <dd>Storgatan 46B Höganäs kommun</dd> <dt>Kategori: </dt> <dd>Trafiklösning</dd> <dt>Status: </dt> <dd>Öppen</dd> <dt>Tillagd av:</dt> <dd>Mats Jacobsson</dd> <dt>Tillagt den:</dt> <dd>2015-05-03</dd> </dl> <h2>Beskrivning:</h2> <p> Storgatan, från Triangelplatsen västerut, fram till Kvickbadet, saknar helt cykelbanor eller cykelvägar. Vägkanterna upptas av bilparkeringar. Ett speciellt problem finns redan vid Triangelplatsen, kommer man österifrån på cykelbana på gatans vänstra sida och korsar 111:an så tar cykelbanan slut när man fortsätter på Storgatan västerut, dessutom är det knepigt att begripa hur man skall cykla vidare, en korsning över till högra sidan av Storgatan hade varit naturlig men där finns ingen märkt cykelbana. Det kan konstateras, och detta är anmärkningsvärt, att Höganäs två viktigaste affärsgator, Storgatan och Köpmangatan, helt saknar cykelvägar, cyklister får cykla vid sidan om i parkeringsfickor parkerade bilar helt utan utmärkta banor </p> <h2>Kommentarer(0):</h2>
Visa på karta
Typ av rapport
Kategorier
Status