Användarvillkor

 

 

Allmänt om Cykelrapporten och Cykelrapporten.se

Cykelrapporten har skapats för att göra det enklare för cyklister och trafikanter att rapportera problem och potentiella förbättringar av trafikmiljön i hela Sverige. Som registrerad användare är det möjligt att skapa rapporter vilka sedan automatiskt:

Publiceras i mobilapplikationen Cykelrapporten samt på hemsidan Cykelrapporten.se och därmed blir tillgänglig för allmänheten.

Skickas digitalt till berörd myndighet (kommunkontor) baserat på vilket geografiskt område rapporten åsyftar för vidare åtgärd.

Efter att en rapport är skickad blir den publik via mobilapplikationen Cykelrapporten eller via hemsidan Cykelrapporten.se under 90 dagar. Under dessa 90 dagar kan berörd myndighet komma att kontakta användaren för eventuellt kompletterande information eller för att ange att en viss åtgärd blivit vidtagen. I det senare fallet kan användaren bli ombedd att bekräfta att åtgärd verkligen har vidtagits.

All data som rapporteras in via mobilapplikationen Cykelrapporten eller via hemsidan Cykelrapporten.se sparas för att kunna användas för cykelfrämjande aktiviteter t.ex. genom att publicera bilder i opinionsbildande syfte, som dataunderlag för trafikforskning etc. Cykelfrämjandet äger rätten att besluta om hur all data används och distribueras. Om användaren önskar att personlig information angiven till Cykelrapporten ska raderas, kontaktas info@cykelrapporten.se. Cykelfrämjandet hanterar ärendet så skyndsamt som möjligt, men kan enbart ansvara för att radera data som finns i Cykelfrämjandets kontroll (ex. inkomna ärenden till myndigheter etc. kan inte raderas).

Mobilapplikationen Cykelrapporten eller via hemsidan Cykelrapporten.se är inte avsedd för att hantera akuta ärenden. Vid omedelbar fara för liv eller hälsa eller vid misstanke om brott – ring 112.

Specifika användarvillkor:

• Cykelfrämjandet äger rätten att fritt använda all personinformation, data och bildmaterial som lämnas via mobilapplikationen Cykelrapporten eller via hemsidan Cykelrapporten.se

• Användaren frånsäger sig upphovsrätten till allt material som lämnas in via mobilapplikationen Cykelrapporten eller via hemsidan Cykelrapporten.se

• Informationen som användaren lämnar ifrån sig kommer att vara publik på mobilapplikationen Cykelrapporten och hemsidan Cykelrapporten.se.

• Tredje part (ex. företag, myndigheter och privatpersoner) kan av Cykelfrämjandet ges rätten att använda och publicera information från mobilapplikationen Cykelrapporten eller via hemsidan Cykelrapporten.se i cykelfrämjande syfte.

• Cykelfrämjandet äger rätten att ta bort material som är illegalt, kränkande eller på annat sätt olämpligt.

• Användaren har fullt ansvar för att information som avges via mobilapplikationen Cykelrapporten eller via hemsidan Cykelrapporten.se (data och bilder) är korrekt och inte innehåller illegalt, kränkande eller på annat sätt olämpligt.

• Mobilapplikationen Cykelrapporten och hemsidan Cykelrapporten.se kommer att uppdateras kontinuerligt och bär inte ansvar för de problem som eventuellt kan uppstå i samband med detta.

Om användaren bryter mot något av följande villkor äger Cykelfrämjandet rätt att stänga av användaren eller, i händelse av misstanke om brott, vidta rättsliga åtgärder.